Sponzoři

Naši činnost bychom nemohli vyvíjet bez hlavního sponzora, kterým je Město Milevsko. Každoročně nám dává prostředky na naši činnost, hlavně pronájem sportovní haly a nově i sálku fitness. Pod záštitou starosty města se uskutečňují významné sportovní akce. Děkujeme za podporu a těšíme se na další spolupráci.
 
 
Mimoto náš klub oslovuje během roku i další firmy a subjekty, které žádá o finanční nebo věcné dary, abychom mohli uspořádat sportovní akce.
Postupně budeme uveřejňovat všechny, kteří nám věnují finanční prostředky. K tomu je možné použít darovací smlouvu, ke stažení zde:
 
Smlouva je platná po podepsání oběma stranami a doručením finančního daru na účet našeho klubu:
Komerční banka účet č. 43-0671330297/0100
 
Děkujeme všem, kteří se rozhodnou  podpořit sportování našich dětí.
 
TOPlist